Straeon o’n Cynhadledd Genedlaethol, 2016

Wythnos diwethaf, ar ddydd Sadwrn y 9fed o Ebrill, cynhaliwyd Cynhadledd Genedlaethol Plaid Ifanc yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Gyda bron i 60 yn mynychu, hon oedd y gynhadledd fwyaf lwyddiannus erioed.

un

Cafwyd trafodaeth dda ar nifer o bynciau polisi – yn cynnwys gwladoli gwaith dur Port Talbot recriwtio milwrol mewn ysgolion, argaeledd tamponau a thywelion misglwyf, ein ymgyrch #CymruRydd, seciwlariaeth, FGM, canolfannau dal ceiswyr lloches hela llwynogod ac addysg wleidyddol. Pasiwyd 7 ohonynt a gwrthodwyd 2.

dau

Yn ogystal â hyn, bu trafodaeth bwysig ar strwythr y mudiad ac fe fabwysiadwyd cyfansoddiad newydd sbon, a oedd yn cynnwys newid enw’r mudiad i ‘Plaid Ifanc’, lleihau’r pwyllgor gwaith ac ychwanegu strwythr newydd sef y Cyngor Cenedlaethol. Pasiwyd cynnig pellach i fabwysiadu Cyd-Gadeiryddion, gyda o leiaf un ohonynt yn fenyw.  Gwrthodwyd un cynnig pellach i newid datganiad cenhadaeth y cyfansoddiad. Bydd y cyfansoddiad newydd yn dod i rym go gyfer a Chynhadledd 2017.

Bydd pob aelod yn derbyn e-bost maes o law gyda’r cyfansoddiad newydd a chrynodeb o’r hyn a basiwyd ac a wrthodwyd yn y gynhadledd.

panel

Cawsom fodd i fyw yn gwrando ar Liz Musa a Delyth Jewell ddod i sôn am eu profiadau a’u hanawsterau fel menywod mewn gwleidyddiaeth. Roedd gwrando ar eu profiadau a’u geiriau o annogaeth i fenywod a phobl ifanc i ymwneud â gwleidyddiaeth yn ysbrydoliaeth i bob un oedd yn bresennol. Cafwyd sesiwn ddiddorol hefyd gan Syd Morgan, un o academyddion blaenllaw Plaid Cymru, yn sôn am Jack White a’r cysylltiad Cymreig â Gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon.  Diolch iddynt am ddod i’n Cynhadledd ac am eu cefnogaeth barhaol i’n mudiad!

irish

Ar ddiwedd y dydd, cafwyd etholiad i’r Pwyllgor Gwaith, ac fe etholwyd 5 menyw a 4 dyn i’r pwyllgor, sy’n arwydd o’n gwaith caled ar sicrhau cydraddoldeb yn ein strwythurau democrataidd.

Cadeirydd: Emyr Gruffydd
Is-Gadeirydd: Branwen Dafydd
Ysgrifennydd: Owain Hughes
Trysorydd: Sioned Treharne
Swyddog Cyfathrebu: Fflur Arwel
Swyddog Menywod: Angharad Lewis
Swyddog Ymgrychoedd: Osian Owen
Swyddog Polisi: Elyn Stephens
Swyddog Aelodaeth: Rhydian Fitter

squad

Roedd hefyd yn bleser cael cwmni Adrian Fuentes Arevalo o’n chwaer-fudiad Gazte Abertzaleak yng Ngwlad y Basg, a Trefina Kerrain, o UDB Yaouank yn Llydaw, yn ein Cynhadledd eleni. Cawsom eu cwmni yn cymdeithasu yn y nos ac yn ymgyrchu yng Nghaerffili y diwrnod wedyn, ac roedd pawb wedi synnu ar safon uchel Cymraeg Trefina! Mae’n hollbwysig i ni fel mudiad ddatblygu perthynas glos â’n chwaer-bleidiau er mwyn cael dysgu o’u profiadau gwerthfawr nhw.

12973426_1019939934719809_6966918116939103357_o

Da iawn i’r criw ddaeth i ymgyrchu yng Nghaerffili ar ddydd Sul ac i’r gangen leol am fod mor garedig â darparu bwyd i ni! Canfasiwyd ystâd cyfan o dai a oedd yn help mawr i ymgyrch Lindsay Whittle.

12994495_1019503734763429_5189748801085966022_n

Ein targed flwyddyn nesaf fydd i gael cant o bobl ifanc yn cymryd rhan yn ein Cynhadledd Genedlaethol.

Diolch i bawb am eu holl waith caled yn sicrhau bod gan Gymru fudiad ieuenctid gwleidyddol sydd yn barod i frwydro ac ymgyrchu dros ryddid a thegwch cymdeithasol!


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.