Llythyr agored ar gloi Nadolig

Llythyr agored at Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysgu gan Plaid Ifanc Islwyn, ar ran myfyrwyr prifysgol ledled Cymru yn ystod pandemig parhaus COVID-19.
Bydd y llythyr hwn yn cael ei gyflwyno ddydd Llun 28/09/2020 ganol dydd, ond parhewch i ychwanegu eich cefnogaeth i'r llythyr hwn trwy ychwanegu eich llofnod isod ar ôl yr amser hwn.

Annwyl Kirsty Williams MS/AS,

O ran y cyhoeddiad ddiweddar gan Ysgrifennydd Iechyd y DU, Matt Hancock, rydym yn pryderu am y cyfyngiadau posibl ar fyfyrwyr prifysgol sy'n teithio adref am y cyfnod Nadolig.

Mae Mr Hancock wedi nodi na fyddai’n diystyru rhwystro myfyrwyr rhag dychwelyd adref adeg y Nadolig. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi diystyru'r posibilrwydd hwn yma yng Nghymru hefyd.

Mae pobl ifanc Cymru eisoes wedi wynebu cryn dipyn o galedi ac yn aml mae cyfyngiadau cloi wedi effeithio'n anghymesur arnynt. Er ein bod yn deall pwysigrwydd atal COVID-19 rhag lledaenu, rydym yn teimlo nad gorfodi myfyrwyr prifysgol i aros yn sownd y tu mewn i'w blociau llety dros wyliau'r Nadolig yw'r ffordd gywir o weithredu. Rydym hefyd yn ymwybodol o nifer o fyfyrwyr rhyngwladol sy'n poeni am y posibilwydd o fethu dychwelyd adref i ddathlu'r Nadolig yn eu mamwlad, gyda'u hanwyliaid.

Teimlwn y byddai'r mesur hwn yn rhy eithafol ac y gallai fod yn niweidiol i iechyd meddwl a lles ein myfyrwyr. Felly, byddem yn gofyn, ar ran y miloedd o fyfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru, nad ydych yn ystyried y cam gweithredu gormodol hwn.

Rydym yn gobeithio eich bod yn gwerthfawrogi brys y sefyllfa hon ac yn edrych ymlaen at glywed eich ymateb.


Cofion

Ashley, Cadeirydd - Plaid Ifanc Islwyn

Gwenno Huws & Morgan Bowler-Brown, Cyd-Gadeirydd - Plaid Ifanc.

Who's signing

Kai Saraceno
Aaron Jones
Cadi Dafydd
Gwenno Huws
5 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 5 o ymatebion

 • Kai Saraceno
  signed 2020-09-27 23:07:42 +0100
 • Aaron Jones
  signed 2020-09-27 23:04:18 +0100
 • Cadi Dafydd
  signed 2020-09-27 17:43:08 +0100
 • Gwenno Huws
  signed 2020-09-27 14:31:11 +0100
 • Morgan Bowler-Brown
  published this page 2020-09-27 14:27:24 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.