Na i Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru!

Mae Plaid Cymru Ifanc yn llawn gefnogi’r ymgyrch ddiweddaraf i wrthod rhoi Jac yr Undeb ar drwyddedi gyrru yn Nghymru, yr Alban ac yn Lloegr.

 

Mae’r cynllun yn bwriadu rhoi baner Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru newydd o fis Ionawr 2015 ymlaen. Ni fydd y cynllun yn cael ei weithredu yng Ngogledd Iwerddon, ac mae’n mynd yn groes i arfer y rhan fwyaf helaeth o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd sy’n dangos baner yr UE yn unig. Mae’n gwbl amlwg bod hyn yn dacteg gan lywodraeth Cameron i ymateb i obsesiwn UKIP gyda mewnfudo a’r Undeb Ewropeaidd, plaid sy’n prysur gymryd cyfran helaeth o gefnogaeth y pleidiau mawr unoliaethol.

Mae ffigurau amlwg ym Mhlaid Cymru, fel Elfyn Llwyd, wedi beirniadu’r cynllun fel un “ansensitif”. Dywedodd AS Dwyfor Meirionydd y byddai’n arwain at “wrthdaro” ac y byddai’n “gam difrifol yn ôl.”

Dangoswch eich gwrthwynebiad chi i’r cynllun hwn trwy arwyddo’r ddeiseb isod! Dywedwn Na i lywodraeth Brydeinig sydd am wthio Prydeindod arnom!

https://you.38degrees.org.uk/petitions/cadw-jac-yr-undeb-o-r-drwydded-gymreig-no-union-jack-on-welsh-licences


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.