Cynhadledd Genedlaethol 2016

Mae Plaid Ifanc yn falch o gyhoeddi bod ein cynhadledd genedlaethol am gael ei chynnal ar Ebrill y 9fed. Dyma gyfle i’r mudiad ddod at ei gilydd i werthuso’r cynnydd anhygoel yr ydym wedi ei wneud dros y flwyddyn ddiwethaf, ac i gynllunio’r camau nesaf i’r mudiad cenedlaethol dros y 12 mis sydd i ddod.

pciconf

Eleni cynhelir ein cynhadledd ar y 9ed o Ebrill am 10.30 yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd.

Rydym wedi gwneud camau enfawr yn ddiweddar. Mae canghennau newydd yn cychwyn ar draws y wlad, ac mae ein ymgyrchwyr yn helpu ymgeiswyr etholiadaol y Blaid mewn etholaethau pwysig o Aberconwy i’r Rhondda, ac mae ein ymgyrch #CymruRydd yn ysbrydoli’r genhedlaeth newydd o ymgyrchwyr i weithio gyda’n gilydd i adeiladu’r Gymru rydym eisiau ei gweld. Bydd ein Cynhadledd Genedlaethol yn gweld pobl ifanc o bob cwr o Gymru yn dod at ei gilydd i benderfynu beth yw ein blaenoriaethau nesaf, i sicrhau bod ein mudiad yn cynrychioli pobl ifanc Cymru, ac i rannu syniadau.

Byddwn yn derbyn cynigion polisi a newidiadau i’r cyfansoddiad tan y 3ydd o Ebrill.  Bydd posib gwneud newidiadau i’r cynigion polisi ar y diwrnod, cyn 12.00. E-bostiwch eich cynigion polisi at [email protected]

Yn ogystal â hyn, cynhelir etholiad ar gyfer pob safle ar y pwyllgor gwaith. Gellir darllen am gyfrifoldebau pob aelod yma. Danfonwch faniffesto o ddim mwy na 300 gair at [email protected] cyn y 4ydd o Ebrill.  

Mae copiau o’r cyfansoddiad a dogfen ar sut i lunio cynnig eisioes wedi cael eu hanfon atoch ers pythefnos. Mae llety ar gael yn nhai rhai o’n haelodau lleol – bydd angen sach gysgu arnoch. Ebostiwch ni ar unwaith os oes angen llety!

Mae’n hollbwysig eich bod yn cofrestru er mwyn cymryd rhan – gwnewch hynny trwy glicio yma.

Welwn ni chi ar y 9ed!


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.