Archif-Archive

Maniffesto – Swyddog Menywod (is-etholiad)

Cyfle i ti ethol Swyddog Menywod newydd i Blaid Ifanc! Darllena’r manifesto a phleidleisa isod!

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dyma ddyle fod eich addunedau ar gyfer 2019

Sut mae peidio gadael i deimlo’n ddiymadferth ein hatal rhag gweithredu yn 2019? Yn y byd sydd ohoni sut allwn ni ymladd yn ol yn erbyn twf asgell dde a gwireddu Cymru annibynol fydd yn gwasanaethu ein pobl?  Ein cyd-gadeirydd, Sioned Treharne sy’n amlinellu rhai addunedau gall pawb ei gwneud yn 2019… 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwyrddaidd – Bywyd di-blastig

I’r rheiny sydd yng Nghaerdydd a’r cyffuniau mae’r wythnos hon yn un pwysig yn siwrnai ymwybyddiaeth amgylcheddol y ddinas. Rydym wedi darganfod beth yw lleoliad y siop newydd di-wastraff, di-blastig Ripplesef y stryd fyrlumus Albany Road. Am enw perffaith i’r siop. Daeth Ripple yn realiti oherwydd fe’i ariannwyd drwy Kickstarter, lle dangosodd aelodau o’r cyhoedd ac o’r gymuned eu cefnogaeth mewn rhoddion. Codwyd dros £33,000 a oedd yn ddigon i cadarnhau lle Caerdydd yn rhan o symudiad di-wastraff sy’n tyfu a thyfu. Cyfwelodd Sioned James, ysgrifennydd Plaid Ifanc, âMari Elin sy’n creu blog ar fod yn Wyrddaiddi ddraganfod mwy am beth a olygir i fod yn ddi-wastraff.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dyma pam mae angen Pleidlais y Bobl arnom ni.

“Cred y mwyafrif o aelodau ifanc y Blaid hon” meddais, gyda’m llais yn adleisio drwy neuadd y gynhadledd, “y bydd Brexit caled yn niweidiol i’n dyfodol”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’n rhaid i ni ymladd dros Gymru!

Rhydian Elis Fitter, ein swyddog aelodaeth, sy’n annog ein haelodau i fynd allan i ymgyrchu yn y pythefnos cyn yr etholiad. 

Pythefnos yn unig sydd i fynd tan i Gymru ddewis llywodraeth newydd. Yn lle defnyddio’r amser yma i apelio at bleidleiswyr newydd, dwi am siarad gyda fy nghyd-aelodau o Blaid Cymru a Phlaid Ifanc.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Straeon o’n Cynhadledd Genedlaethol, 2016

Wythnos diwethaf, ar ddydd Sadwrn y 9fed o Ebrill, cynhaliwyd Cynhadledd Genedlaethol Plaid Ifanc yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Gyda bron i 60 yn mynychu, hon oedd y gynhadledd fwyaf lwyddiannus erioed.

un

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynhadledd Genedlaethol 2016

Mae Plaid Ifanc yn falch o gyhoeddi bod ein cynhadledd genedlaethol am gael ei chynnal ar Ebrill y 9fed. Dyma gyfle i’r mudiad ddod at ei gilydd i werthuso’r cynnydd anhygoel yr ydym wedi ei wneud dros y flwyddyn ddiwethaf, ac i gynllunio’r camau nesaf i’r mudiad cenedlaethol dros y 12 mis sydd i ddod.

pciconf

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diwrnod gwych yn Llanelli!

Ddoe, cynhaliodd ein Pwyllgor Cenedlaethol eu cyfarfod misol yn Llanelli. Y bwriad oedd i gwrdd ag aelodau gweithgar ein cangen mwyaf newydd, sydd ond ychydig fisoedd oed on eto wedi denu dros 20 o bobl ifanc gweithgar i ymuno â nhw. Aeth rhai o aelodau’r Pwyllgor Cenedlaethol i ddosbarthu taflenni yn Nhycroes tra  bu eraill yng nghanol y dref gyda’r gangen leol yn siarad â siopwyr a dangos eu brwdfrydedd i bawb. Er bod stondinau hefyd gyda’r Blaid Lafur a UKIP, roedd ieuenctid a brwdfrydedd y tim lleol yn ddigon i lethu negatifrwydd a thactegau codi ofn rhai o’r pleidiau eraill.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cywilydd Llafur Cymru

Dim ond un AS Llafur bleidleisiodd o blaid cynnig gan Blaid Cymru yn Nhy’r Cyffredin ddoe, (20fed o Ionawr) yn galw ar lywodraeth y Wladwriaeth Brydeinig i gael gwared o system arfau niwclear Trident a fydd yn costio £100 biliwn i’w hadnewyddu dros y degawdau nesaf. Gwnaeth 7 AS Llafur bleidleisio’n frwdfrydig yn erbyn y cynnig, gan sefyll gyda’i cymrodyr yn y Blaid Geidwadol a UKIP o blaid eu hagenda llymder.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Na i Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru!

Mae Plaid Cymru Ifanc yn llawn gefnogi’r ymgyrch ddiweddaraf i wrthod rhoi Jac yr Undeb ar drwyddedi gyrru yn Nghymru, yr Alban ac yn Lloegr.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.