Diwrnod gwych yn Llanelli!

Ddoe, cynhaliodd ein Pwyllgor Cenedlaethol eu cyfarfod misol yn Llanelli. Y bwriad oedd i gwrdd ag aelodau gweithgar ein cangen mwyaf newydd, sydd ond ychydig fisoedd oed on eto wedi denu dros 20 o bobl ifanc gweithgar i ymuno â nhw. Aeth rhai o aelodau’r Pwyllgor Cenedlaethol i ddosbarthu taflenni yn Nhycroes tra  bu eraill yng nghanol y dref gyda’r gangen leol yn siarad â siopwyr a dangos eu brwdfrydedd i bawb. Er bod stondinau hefyd gyda’r Blaid Lafur a UKIP, roedd ieuenctid a brwdfrydedd y tim lleol yn ddigon i lethu negatifrwydd a thactegau codi ofn rhai o’r pleidiau eraill.

 

Ein Pwyllgor Cenedlaethol yn trafod.

Ein Pwyllgor Cenedlaethol yn trafod.

Ymgyrch San Steffan oedd ar flaen yr agenda, yn ogystal â threfnu Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc ddiwedd mis Mawrth yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth ar sut i gymryd rhan, cymerwch olwg ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol yn yr wythnosau nesaf.

Pob cefnogaeth i ymgyrch Vaughan a’r gangen yn ystod y misoedd nesaf! Cofia, os wyt ti eisiau ymuno â Phlaid Ifanc yn Llanelli, cofia ymweld ag adran ‘Ble ydyn ni?’ ar y wefan hon i ffeindio manylion cyswllt y gangen, a phaid ag anghofio ymweld â’r adran ‘Ymuna â ni’ i dderbyn gwybodaeth ac i ymuno a Phlaid Ifanc.

Aelodau o'r Pwyllgor yn cwrdd ag ambell i aelod o Lanelli.

Aelodau o’r Pwyllgor yn cwrdd ag ambell i aelod o Lanelli.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.