Gwneud llai, yn well dylai fod ein Adduned Blwyddyn Newydd fel Plaid.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymru: Boddi mewn Plastigau

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylid Dysgu Hanes Cymru Fod Yn Orfodol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Covid 19 a'r Dyfodol Posib

Mae Mabli Jones, ffrind i Blaid Ifanc, yn cynnig golwg ar yr hyn gall hanes ddysgu i ni am sut mae pwerau’r byd yn delio a thrychinebau fel y pandemig Covid-19, yn seiliedig ar lyfr a rhaglen ddogfen ‘The Shock Doctrine’ gan Naomi Klein.

Os ydych â diddordeb ac eisiau dysgu mwy, gwyliwch y rhaglen ddogfen am ddim, hefyd mae rhai o adnoddau Naomi Klein ar gael ar-lein am ddim, fel y fersiwn cyfyngedig yma o’r llyfr

Fe fydd yr awdur hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaeth ar-lein gyda phrif olygydd y Guardian Katharine Vine, Dydd Iau yma, 2il o Orffennaf 2020, 7yh-8yh. Gallwch ddod o hyd i docynnau yma.

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai'r ffaith fod Liz Truss yn lansio ymosodiad ar hawliau LHDT yn ystod pandemig byd eang ein pryderu ni i gyd

Erthygl ar y Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biffobia, Trawsffobia a Rhyngffobia gan Llŷr Williams cadeirydd Plaid Pride - Mudiad Balchder Plaid Cymru ag aelod pwyllgor gwaith cenedlaethol Plaid Ifanc. 


 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adloniant dan Warchae. Ein argymhellion ynysig

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Na, ni fydd Plaid Cymru yn clymbleidio gyda’r Ceidwadwyr

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwefan Newydd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad Gŵyl Ddewi

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Blwyddyn Newydd Dda!

Plaid Ifanc block at the independence march, Cardiff

 

Wrth i 2019 ddod i ben hoffai bwyllgor gwaith Plaid Ifanc ddiolch i’n holl aelodau a’n cefnogwyr sydd wedi helpu gwneud eleni’n un llwyddiannus i’n mudiad. Fel yr arfer, mae wedi bod yn flwyddyn o adegau uchel ac isel, ond heb waith caled ac ymroddiad ein haelodau ni fyddai ein gwaith yn bosib.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.