Dylid Dysgu Hanes Cymru Fod Yn Orfodol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Covid 19 a'r Dyfodol Posib

Mae Mabli Jones, ffrind i Blaid Ifanc, yn cynnig golwg ar yr hyn gall hanes ddysgu i ni am sut mae pwerau’r byd yn delio a thrychinebau fel y pandemig Covid-19, yn seiliedig ar lyfr a rhaglen ddogfen ‘The Shock Doctrine’ gan Naomi Klein.

Os ydych â diddordeb ac eisiau dysgu mwy, gwyliwch y rhaglen ddogfen am ddim, hefyd mae rhai o adnoddau Naomi Klein ar gael ar-lein am ddim, fel y fersiwn cyfyngedig yma o’r llyfr

Fe fydd yr awdur hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaeth ar-lein gyda phrif olygydd y Guardian Katharine Vine, Dydd Iau yma, 2il o Orffennaf 2020, 7yh-8yh. Gallwch ddod o hyd i docynnau yma.

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai'r ffaith fod Liz Truss yn lansio ymosodiad ar hawliau LHDT yn ystod pandemig byd eang ein pryderu ni i gyd

Erthygl ar y Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biffobia, Trawsffobia a Rhyngffobia gan Llŷr Williams cadeirydd Plaid Pride - Mudiad Balchder Plaid Cymru ag aelod pwyllgor gwaith cenedlaethol Plaid Ifanc. 


 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adloniant dan Warchae. Ein argymhellion ynysig

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Na, ni fydd Plaid Cymru yn clymbleidio gyda’r Ceidwadwyr

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwefan Newydd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad Gŵyl Ddewi

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Blwyddyn Newydd Dda!

Plaid Ifanc block at the independence march, Cardiff

 

Wrth i 2019 ddod i ben hoffai bwyllgor gwaith Plaid Ifanc ddiolch i’n holl aelodau a’n cefnogwyr sydd wedi helpu gwneud eleni’n un llwyddiannus i’n mudiad. Fel yr arfer, mae wedi bod yn flwyddyn o adegau uchel ac isel, ond heb waith caled ac ymroddiad ein haelodau ni fyddai ein gwaith yn bosib.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfweliad gan Delyth Jewell AC

 

Bu geni Delyth Jewell yng Nghaerffili a’i magu yn Ystrad Mynach gan fynychu Ysgol Bro Allta ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni cyn graddio gyda BA mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, a Gradd Feistr mewn astudiaethau Celtaidd o Brifysgol Rhydychen.  Wedi gadael y Brifysgol aeth i weithio fel ymchwilydd seneddol I Blaid Cymru yn San Steffan, yno bu iddi dderbyn gwobr yn 2014 fel ‘Ymchwilydd Seneddol y Flwyddyn’ Mae Delyth hefyd wedi gweithio i elusennau megis ‘Cyngor ar bopeth (Citzens Advice)’ ac ActionAid gan ymwneud a materion megis Datblygiad  Rhyngwladol a Hawliau Merched.  Does dim dadlau felly mai Delyth Jewell yw’r gwleidydd perffaith i’n helpu ni ym Mhlaid Ifanc i ysbrydoli menywod eraill yng Nghymru i ymwneud a gwleidyddiaeth yn y gobaith y bydd mwy o fenywod yn sefyll mewn etholiadau, yn lleol neu’n genedlaethol, yn y dyfodol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.